Ardennenvakantiehuis.com

Huurvoorwaarden  Eifelhuis

 

Reservering en betaling

Van uw reservering wordt een bevestigingsformulier opgesteld, waarbij deze huurvoorwaarden zijn bijgevoegd. 

De huurder aanvaardt bij het aangaan van de huurovereenkomst daarmee onderstaande voorwaarden. Bij reservering betaalt u een voorschot van 50% van de huursom. Het voorschot dient binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. 

De huurovereenkomst is pas definitief na ontvangst van dit voorschot. De resterende huur dient uiterlijk een maand voor uw vertrek naar de Eifel te zijn voldaan. Indien de totale huurprijs minder bedraagt dan € 250,- of de aanvang van de vakantie binnen 6 weken na de reservering plaatsvindt, dan dient het volledige huurbedrag, alsmede de borgsom ad € 150,-  ineens te worden voldaan. De (verplichte) eindschoonmaakkost € 52,50. De waarborgsom bedraagt € 150,-. De waarborgsom wordt onder aftrek van energiekosten (en eventuele schade aan inboedel of het huis) binnen 10 dagen aan de huurder geretourneerd. Bij verlies van de sleutels wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht. 

. Bij een verandering of annulering van uw reservering worden € 35,- administratiekosten berekend. De administratieve afhandeling van de boeking vindt plaats door Van Huizen Reis Administraties. De verhuurder is en blijft echter jegens de huurder verantwoordelijk voor het vakantiehuis en de daarmee verband houdende zaken.

 

Annulering 

Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Indien de huurder om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van het huis is de volgende huursom verschuldigd: 

annulering >21  dagen voor aankomst: 50% van de huursom 

annulering 8-21 dagen voor aankomst: 70% van de huursom

annulering 7-1   dagen voor aankomst: 90% van de huursom 

annulering op dag aankomst                : 100% van de huursom

                

Aankomst- en vertrektijden

Weekend          : aankomst vrijdag tussen 15.00 uur en 20.00 uur, vertrek maandag voor 10.30 uur

Week               : aankomst vrijdag tussen 15.00 uur en 20.00 uur, vertrek vrijdag voor 10.30 uur

Week               : aankomst maandag tussen 15.00 uur en 20.00 uur, vertrek maandag voor 10.30uur

Midweek           : aankomst maandag tussen 15.00 uur en 20.00 uur, vertrek vrijdag voor 10.30 uur  

 

Parkeren

Gelieve uw auto te parkeren bij de parkeerplaatsen aan de hoofdweg tegenover het huis (dus svp niet de weg en oprit voor het vakantiehuis blokkeren).

 

Vuilnis

Gelieve het afval te deponeren  in de vuilniscontainer (in de kelder onder het huis). SVP uw glaswerk zelf deponeren in de daarvoor bestemde glasbakken (bijv. de glasbak bij speelplaats in Eisenschmitt). Het brandhout treft u aan in diezelfde kelder of in de tuinschuur.

 

Melding gebreken, klachten 

Indien de huurder bij aankomst schade, gebreken of onvolkomenheden vaststelt, dienen deze onverwijld (binnen 24 uur) aan de beheerder te worden gemeld. De beheerder zal dan zijn uiterste best doen de klachten (mits deze een redelijk karakter hebben) in goed overleg met de huurder te verhelpen. Klachten die niet onverwijld zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. 

 

Linnengoed

In het huisje zijn dekbedden en kussens aanwezig. De huurder dient zelf dekbedovertrekken, onderlakens en kussenslopen mee te nemen en is verplicht deze te gebruiken. Gelieve ook zelf handdoeken mee te nemen.

 

Huisdieren

Uw hond is van harte welkom. Honden zijn niet toegestaan.in slaapkamer en op sofa, stoelen. De tuin is geen uitlaatplek: gelieve uitwerpselen op te ruimen. Voor verwijdering van hondenuitwerpselen in de tuin wordt € 25,- in rekening gebracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies, ziekte, blessures of ongelukken van welke aard dan ook door/van huisdieren tijdens uw verblijf in de vakantiewoning. Uw huisdier dient in bezit te zijn van geldig dierenpaspoort en behandeld te zijn tegen vlooien.

 

Downloaden

Er geldt in Duitsland een extreem streng download verbod voor muziek en films. Daarom wordt daarom ten zeerste af te raden dit te doen, want daarop staan hoge boetes die ten laste komen van de gebruiker. De huurder is dus zelf aansprakelijk voor de financiële gevolgen van zijn illegale downloads.

 

Aansprakelijkheid, verplichtingen van huurder en verhuurder

Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurovereenkomst onmiddellijk opzeggen.

 

De (hoofd)huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis, inclusief aan inboedel en tuin, toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers of huisdier. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten! Een door de huurder veroorzaakt schadegeval aan huis, tuin of inboedel dient direct aan de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. De huurder dient geen lawaai/overlast te bezorgen aan omwonenden. 

 

Na 22.00 uur mag er buiten geen geluid meer zijn, dat tot overlast zou kunnen leiden bij omwonenden. Het is niet toegestaan om het hout uit de tuin als brandhout te gebruiken. Het staat de verhuurder vrij om tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst over te gaan, indien de huurder de huurvoorwaarden niet nakomt. 

 

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, letsel of schade, van welke aard dan ook, tijdens uw verblijf. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor ongevallen in en om het huis, waaronder begrepen ongevallen met speeltoestellen, tuinmeubels, door oneffenheden in de tuin, loszittende planken, etc. tenzij daarbij sprake is van grovenalatigheid aan de zijde van de verhuurder. De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor letsel van huurders of voor schade aan diens huisdier of goederen. Gebruik van aanwezig speelgoed en gereedschap, houtbijl etc. is derhalve geheel voor eigen risico. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor tijdelijke uitval of storingen van water/stroom en eventuele bouwwerkzaamheden rondom het vakantiehuis. 

 

Vertrek/uitchecken

Bij vertrek dient de huurder het vakantiehuis (en de tuin) in een behoorlijke staat / bezemschoon achter te laten. 

De in het vakantiehuis en de in de tuin (BBQ, tuinmeubels) aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. Serviesgoed en bbq rooster dienen te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De beheerder is gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de huurder in rekening te brengen indien de huurder dit nalaat. Vuilnisaub deponeren in aanwezige vuilcontainer. Glaswerk aub zelf afvoeren.

Voor het overige dient de huurder de in de ‘huurinstructies/gebruiksaanwijzing’ genoemde bepalingen die aan hem zijn verstrekt na te leven. 

 

 

Wij wensen u een prettig verblijf  in ons huisje in Eisenschmitt!

 

 

Coll: 2023