Ardennenvakantiehuis.com

Huurvoorwaarden Cochem

 

Reservering 

Van elke reservering wordt een schriftelijke bevestiging opgesteld, waarbij deze huurvoorwaarden, alsmede de huurinstructies zijn bijgevoegd. De huurder aanvaardt bij het aangaan van de huurovereenkomst onderstaande voorwaarden. 

 

Betaling

Bij reservering betaalt u een voorschot van 50% van de huursom. Het voorschot dient 7 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. De huurovereenkomst is pas definitief na ontvangst van dit voorschot. De resterende huur dient uiterlijk een maand voor vertrek naar uw vakantieverblijf te zijn voldaan. Indien de totale huurprijs minder bedraagt dan € 250,- of de aanvang van de vakantie binnen 6 weken na de reservering plaatsvindt, dan wordt het volledige huurbedrag, alsmede de borgsom ineens voldaan. De administratieve afhandeling van de boeking vindt plaats door Van Huizen Reis Administratie. Bij een verandering of annulering van uw reservering worden € 35,- administratiekosten berekend. De verhuurder is en blijft jegens de huurder verantwoordelijk voor het vakantiehuis en de daarmee verband houdende zaken. De waarborgsom bedraagt € 150,- . Deze waarborgsom wordt onder aftrek van energiekosten (en eventuele schade aan inboedel of chalet) binnen 10 dagen aan de huurder geretourneerd via bankrekening. Bij verlies van de sleutels wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht

 

Annulering

Indien de huurovereenkomst door de huurder wordt geannuleerd is de volgende huursom verschuldigd:  

annulering >21  dagen voor aankomst: 50% van de huursom 

annulering 8-21 dagen voor aankomst: 70% van de huursom

annulering 7-1   dagen voor aankomst: 90% van de huursom 

annulering op dag aankomst               :100% van de huursom     

Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

 

Parkeren

Gelieve uw auto uitsluitend  te parkeren op de voor u bestemde P-plaats (zie bord met no. 3 PAV). Deze bevindt zich voor de parkeergarage rechts van het huis (= ener laatste P-plaats gezien vanaf de weg).

 

Aankomst- en vertrektijden

Tenzij anders met u afgesproken zijn deze tijden als volgt: 

Weekend              : aankomst vrijdag vanaf 14.30 uur,    vertrek maandag voor 11.00 uur

Week                     : aankomst vrijdag vanaf 14.30 uur,    vertrek vrijdag voor 11.00 uur

Midweek              : aankomst maandag vanaf 14.30 uur, vertrek vrijdag voor 11.00 uur  

 

Melding gebreken, klachten 

Indien de huurder bij aankomst schade, gebreken of onvolkomenheden vaststelt, dienen deze onverwijld (binnen 24 uur) aan de beheerder te worden gemeld. De beheerder zal dan zijn uiterste best doen de klachten (mits deze een redelijk karakter hebben) in goed overleg met de huurder te verhelpen. Klachten die niet onverwijld zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. 

 

Linnengoed

In het huisje zijn dekbedden, kussens en handdoeken aanwezig. 

 

Huisdieren

Uw hond is van harte welkom. Honden zijn niet toegestaan op bed, sofa, stoelen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies, ziekte, blessures of ongelukken van welke aard dan ook door/van huisdieren tijdens uw verblijf in de vakantiewoning. Uw huisdier dient in bezit te zijn van geldig dierenpaspoort en behandeld te zijn tegen vlooien.

 

Download verbod

In Duitsland geldt een streng download verbod voor muziek en films. Daarom wordt daarom ten zeerste af te raden dit te doen, want daarop staan hoge boetes die ten laste komen van de gebruiker. De huurder is dus zelf aansprakelijk voor de financiële gevolgen van zijn illegale downloads. Dus nooit doen!!!!. Alle illegale downloads worden in Duitsland achterhaald en dus vervolgd.

 

 

Voor het overige dient de huurder de in de ‘huurinstructies/gebruiksaanwijzing’ genoemde bepalingen die aan hem zijn verstrekt na te leven. 

 

Aansprakelijkheid en verplichtingen van huurder en verhuurder

Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurovereenkomst onmiddellijk opzeggen.

De (hoofd)huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis, inclusief aan inboedel toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers of huisdier. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten! Een door de huurder veroorzaakt schadegeval aan huis, terras of inboedel dient direct aan de beheerder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de Eigenaar/Beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed. Na 22.00 uur mag er buiten geen geluid meer zijn, dat tot overlast zou kunnen leiden bij omwonenden. Het staat de verhuurder vrij om tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst over te gaan, indien de huurder de huurvoorwaarden niet nakomt. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, letsel of schade, van welke aard dan ook, tijdens uw verblijf. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor ongevallen in en om het huis, waaronder begrepen ongevallen met tuinmeubels, door oneffenheden op het terras, tenzij daarbij sprake is van grovenalatigheid aan de zijde van de verhuurder. De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor letsel van huurders of voor schade aan diens huisdier of goederen. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor tijdelijke uitval of storingen van water/stroom en eventuele bouwwerkzaamheden rondom het vakantiehuis. 

 

Vertrek/uitchecken

Bij vertrek dient de huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat / bezemschoon achter te laten. 

De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De beheerder is gerechtigd om extra (reinigings)kosten aan de huurder in rekening te brengen indien de huurder dit nalaat. 

 

Hebt u aanbevelingen of suggesties voor verbeteringen in en om het huis dan zijn deze uiteraard van harte welkom 

(zie ook gastenboek).

 

Wij wensen u een prettig verblijf in ons huisje in Cochem aan de Moezel!

 

 

 

 

Coll: 2023